Godthåbsvej 18-20, Frederiksberg

Tømmer & Snedkermester Janus Olesen havde behov for at inspicerer taget på bygningen Godthåbsvej 18-20. Problemstillingen var at det var svært at få en 24meter lift ind igården specielt i baggarden. 

Muligheden for at foretage inspektionen med drone viste sig at være en nemmere og hurtigere løsning.

Kunden havde mulighed for selv at styre kamera ved hjælp af VR briller, og droneføren kunne flyve der hen hvor kunden ønskede. Det var let at komme til de forskellige dele af taget. Billeder blev taget af de områder som var af interesse. Underflyvningen blev der optaget video så det var muligt at se de områder der ikke var ønsket billeder af.

Sikkerhed.

Risikovurderingen for flyvningn på adressen viste at der måtte tage forholdsregler grundet en beboet ejendom, udformningne og placeringen på Godthåbsvej.

Sikkerheds zonen mod Godthåbs skullevære bygnings høje + 2 m, Det betød at de første 24 meter af taget mod Godthåbsvej ikke kunne overflyves. 

Udgangen fra opgange skulle "afspærres" så bebore ikke kunne så direkte ud i sikkerheds zonen.

Grundet at breden på sikkerheds zonen overskred bygningens brede, var der brug for en observatør på den anden side af bygningen.

 

Tilladelser

Tilladelser for flyvningen var indhentet fra andelsforeningen. Politi var underettet omflyvningen.

Flyvningen

Bebore var orienteret om flyvningnen med opslag i opgange. På dagen for flyvningen blev alle indgange afspærret med minestrimmel og information om sikkerheds zonen samt at bebore skulle afvente instruktion.

De bebore der ønskede at komme ind eller ud af bygningen blev mødt af observatøren, der var i konstant kontakt med drone fører. Flyvningen blev standset når en bebor ville ind eller ud af bygningen.